Thuốc trừ sâu EPNON CHUYENSAU 440EC

THÀNH PHẦN:

  • Cypermethrin: 40 g/l
  • Profenefos: 400 g/l

CÔNG DỤNG:

Có tác động nội hấp, tiếp xúc, vị độc, xua đuổi: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rệp sáp, nhện đỏ, bọ trĩ, rệp muội,…

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: Pha 50 – 60ml/bình 25 lít nước.
  • Lượng nước: 400 – 600 lít/ha.
  • Thời gian cách ly: 14 ngày
  • Thể tích thực: 90ml