Thuốc trừ sâu EPNON CYFOS (ACOTRIN440EC)

THÀNH PHẦN:

  • Cypermethrin 40g/l;
  • Profenofos 400g/l.

CÔNG DỤNG:

Thuốc là sự kết hợp hoàn hảo đặc biệt của 2 hoạt chất Profenofos và Cypermethrin có tác động nội hấp, tiếp xúc, vị độc, xua đuổi.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Bọ trĩ, sâu cuốn lá/LÚA: pha 50 ml/bình 25 lít nước.
  • Rệp sáp/CÀ PHÊ: pha 50 – 60 ml/bình 25 lít nước.
  • Nhện đỏ, bọ trĩ, rệp muội/BÔNG VẢI: pha 50 ml/bình 25 lít nước.

LƯỢNG NƯỚC PHUN: 400 – 600 lít/ha, phun khi thấy sâu hại xuất hiện.

THỜI GIAN CÁCH LY: 14 NGÀY.

*Lưu ý: Có thể cộng thêm chất phụ trợ Epnon Thấm sâu 30 giây để tăng hiệu lực diệt trừ sâu hại.