Thuốc trừ sâu EPNON REPSAP 440EC

THÀNH PHẦN:

 • Cypermethrin: 40 g/l
 • Profenofos: 400 g/l

CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ sâu EPNON REPSAP là Thuốc trừ sâu hỗn hợp, có tác động nội hấp, tiếp xúc vị độc, xua đuổi. Có khả năng xua đuổi chuột.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

TRÊN LÚA:

 •  Bọ trĩ: Pha 1 lít/ha (50 ml/bình 25 lít), phun thuốc khi bọ trĩ khoảng 3 – 5 con/lá.
 • Sâu cuốn lá: Pha 1 lít/ha (50 ml/bình 25 lít), phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 khoảng 10 – 20 con/m2.

TRÊN CÀ PHÊ:

 • Rệp sáp: Pha 0,25% (1 chai= 1 phuy), phun ướt đều cây trồng khi rệp sáp khoảng 3 – 5 con/chùm quả.

TRÊN BÔNG VẢI:

 • Nhện đỏ: Pha 1 lít/ha (50 ml/bình 25 lít), phun thuốc khi nhện đỏ khoảng 3 – 5 con/lá.
 • Bọ trĩ: Pha 1 lít/ha (50 ml/bình 25 lít), phun thuốc khi bọ trĩ khoảng 3 – 5 con/lá.
 • Rệp muội: Pha 1 lít/ha (50 ml/bình 25 lít), phun thuốc khi mật độ rệp khoảng 5 – 10 con/ngọn.
 • LƯỢNG NƯỚC PHUN: 400 – 600 lít/ha.
 • THỜI GIAN CÁCH LY: 14 NGÀY.

Lưu ý: Có thể cộng thêm chất phụ trợ Epnon Thấm sâu 30 giây để tăng hiệu lực diệt trừ sâu hại.

PHÂN LOẠI 

 • Thuốc trừ sâu EPNON REPSAP 440EC 240ML
 • Thuốc trừ sâu EPNON REPSAP 440EC 450ML