Thuốc trừ sâu NGƯỜI NHỆN 100SC

THÀNH PHẦN:

Chlorfenapyr 100g/l

CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ sâu NGƯỜI NHỆN 100SC diệt trừ hiệu quả các loại sâu nhện, an toàn với thiên địch. Hiệu quả trừ sâu nhanh chóng, hiệu lực dài.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cây trồng: Đậu xanh

Dịch hại: Sâu xanh da láng

Cách sử dụng:

  • Liều lượng: 0,7 lít/ha
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

PHÂN LOẠI

  • Thuốc trừ sâu NGƯỜI NHỆN 100SC 50ML
  • Thuốc trừ sâu NGƯỜI NHỆN 100SC 210ML