HOVY CHESCT 600WG: Thuốc trừ rầy nâu hại lúa

THÀNH PHẦN:

Pymetrozine 600g/kg

CÔNG DỤNG:

– Thuốc trừ rầy nâu hại lúa hoạt chất Pymetrozine khiến côn trùng ngừng chích hút ngay sau khi phun.
– Công nghệ gia công độc đáo làm tăng hiệu quả phòng trừ.
– Lưu dẫn kéo dài, ngăn chặn tái bùng phát ở lứa rầy kế tiếp.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Dịch hại: Rầy sâu, Bọ trĩ
  • Liều lượng: 75-150g/ha
  • Lượng nước phun 400-500 lít/ha
  • Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2