Thuốc trừ sâu sinh học 3.6 Nước Trong

THÀNH PHẦN:

Abamectin 3.6% w/w

CÔNG DỤNG:

– Trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié, rệp sáp, sâu tơ, sâu xanh trên nhiều loại cây trồng
– Có thể dùng trừ ốc bưu vàng

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1/ Trên Lúa: Trị Sâu Cuốn Lá, Bọ Trĩ, Sâu Đục Bẹ, Nhận Gié,…

2/ Trên Dưa Hấu: Trị Bọ Trĩ

3/ Trên Cam: Trị Nhện Đỏ

4/ Trên Điều: Trị Bọ Trĩ

5/ Trên Hồ Tiêu: Trị Rệp Sáp

=> Cách Sử Dụng: Pha 25ml/Bình 25 Lít Nước

6/ Trên Bắp Cải: Trị Sâu Tơ, Sâu Xanh

=> Pha 30ml/ Bình 25 Lít Nước