Thuốc trừ sâu TAZAN PADAN 95WP

THÀNH PHẦN:

Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 95% w/w

CÔNG DỤNG:

Thuốc trừ sâu TAZAN PADAN đặc trị sâu đục thân cực kỳ hiệu quả.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sử dụng trên đa dạng cây trồng. Với lúa, trừ sâu đục thân, với liều lượng: 0,45-0,6kg/ha. Cách dùng: Phun, pha với 400-600 lít nước/ha.