TĂNG NĂNG SUẤT DƯA LEO VỚI CAN TƯỚI EPNON 10-7-3+3HC+TE || HOVY EPNON

Can tưới EPNON 10-7-3+3HC+TE sử dụng trên ruộng dưa leo ở Thoại Sơn, An Giang đã đạt hiệu quả và năng suất cao:

– Cây phát triển cành mạnh, lá xanh, cây khỏe

– Kích ra hoa cực mạnh, đồng loạt, đậu trái đều

– Giúp lớn trái, bóng trái

– Phục hồi cải tạo bộ rễ và cải tạo đất