CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÒNG BAO PHÂN ORGANIC – TRICO


I. SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Organic – Trico_bao 20kg (DẠNG BỘT)

Organic – Trico_bao 20kg (DẠNG VIÊN)

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 1. Đơn hàng tối thiểu: 1 tấn/ 1 lần nhận
 2. Quy định về thời gian nợ: 60 ngày
 3. Hạn mức nợ: 10 tấn. Vượt 10 tấn thanh toán những lô hàng nhận trước
 4. Chiết khấu thanh toán:
 1. Phạt trễ hạn thanh toán: 1,0%/ 30 ngày
 2. Vận chuyển: Giao tại kho, khách chịu phí vận chuyển

  III. KHUYẾN MÃI

  Áp dụng trong khoảng thời gian từ 18/05/2023 đến 31/07/2023

  a). Hỗ trợ vận chuyển: 3 toa hàng đầu: 400.000đ/ tấn
  b). Khuyến mãi hàng/ tấn: 5 bao Organic – Trico loại 20kg (cùng loại)
  c). Khuyến mãi nón, áo/ tấn: 5 nón tai bèo + 5 áo thun tay dài
  d) Khuyến mãi hàng/ tấn: tặng 50 gói vi lượng Epnon_Crop TE 30gr