Hỗ trợ tư vấn bán hàng cùng Quý Đại lý tại Lâm Đồng

Tại tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua đã tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng có giá trị cao trên địa bàn. Vì thế, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vào quá trình chăm sóc cây trồng được bà con rất quan tâm.

Bác sĩ Epnon đã cùng đồng hành với Quý đại lý, tổ chức chương trình tư vấn bán hàng tại điểm bán. Từ đó, giúp bà con chọn đúng sản phẩm, chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, hạn chế sâu bệnh hại phát triển, đặc biệt là trong mùa mưa kéo dài.