Hội thảo nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây Sầu riêng sau thu hoạch – HOVY EPNON Group

HOVY EPNON Group phối hợp tổ chức hội thảo nông dân về kỹ thuật chăm sóc cây Sầu riêng sau thu hoạch cho nông dân tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Trải qua một vụ mùa sầu riêng, để cây tránh tình trạng suy kiệt, nông dân rất quan tâm đến việc chăm sóc, bồi dưỡng giúp cây phục hồi sức, tạo điều kiện sinh trưởng tốt và phát triển bền vững. Vì thế, ngày 30/06/2023, tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, HOVY EPNON Group đã phối hợp với đại lý Ba Tả để tổ chức Hội thảo về kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch, với hơn 100 nông dân cùng đến tham gia.

Tại đây, Bác sĩ Epnon đã chia sẻ kỹ thuật chăm sóc vườn sầu riêng giai đoạn sau thu hoạch như: tỉa cành, bón phân, quản lý nước, quản lý sâu bệnh hại. Cùng những sản phẩm chất lượng như: Organic – Trico, Epnon 10-7-3+3HC+TE, An Nguyên NPK 30-10-10, Epnon Cân Bằng Dinh Dưỡng 19-19-19, Katafos, K-Humate, Aceta plus, Lá chắn thép,… được bà con quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó, bà con cũng không ngần ngại để trao đổi thông tin, đặt ra những câu hỏi thắc mắc trong việc chăm sóc vườn, sử dụng các sản phẩm phân bón và thuốc BVTV cho vườn sầu riêng của mình.

Sầu riêng là một loại cây ăn trái “khó tính” nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao cho bà con. Song để phát triển một cách bền vững, cần sự chăm sóc tỉ mỉ và ứng dụng kỹ thuật hiệu quả. HOVY EPNON Group hy vọng thông qua hội thảo nông dân, có thể giúp bà con triển khai hiệu quả hơn nữa các biện pháp giúp sầu riêng phục hồi khả năng sinh trưởng sau thời gian mang trái. Đón một vụ mùa tới với năng suất cao, trúng mùa, được giá.