Thông báo hỗ trợ hồ sơ pháp lý sản phẩm sử dụng tên đơn vị đăng ký và địa chỉ sản xuất tại Công ty CP Nghiệp Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP NÔNG

Số: 03.02/2023-CV-NN

V/v: Thông báo hỗ trợ hồ sơ pháp lý sản phẩm sử dụng tên đơn vị đăng ký và địa chỉ sản xuất tại Công ty CP Nghiệp Nông

Kính gửi : Quý Khách hàng.

Căn cứ vào biên bản ký giữa Công ty CP Nghiệp Nông và Công ty TNHH Big Crop:

  • Đến 12/05/2022: Công ty CP Nghiệp Nông chấm dứt sản xuất hành hóa cho Công ty TNHH Big Crop.
  • Đến 12/11/2022: Công ty Big Crop chấm dứt lưu thông trên thị trường lượng hàng tồn của Big Crop sử dụng tên đơn vị đăng ký và địa chỉ sản xuất tại Công ty CP Nghiệp Nông.

Ngày 09/02/2023 Chúng tôi đã nhận được văn bản chính thức từ Big Crop thông báo đến nay trên thị trường không còn tồn sản phẩm Big Crop sử dụng tên đơn vị đăng ký và địa chỉ sản xuất tại Công ty CP Nghiệp Nông.

Tuy nhiên, nếu Quý khách còn lượng hàng tồn của Big Crop sử dụng tên đơn vị đăng ký và địa chỉ sản xuất tại Công ty CP Nghiệp Nông vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty Cổ phần Nghiệp Nông sẽ hỗ trợ pháp lý như giấy phép lưu hành sản phẩm, hợp quy, các giấy tờ hồ sơ pháp lý khác… để sản phẩm đúng pháp luật khi lưu thông trên thị trường.

  • Liên hệ: Hoàng Đức Hạnh – 0903183450

Thời gian nhận thông tin hỗ trợ từ nay đến hết ngày 24/03/2023. Sau ngày này, Công ty CP Nghiệp Nông sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ, cũng như không cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến sản phẩm Big Crop sử dụng tên đăng ký bởi Công ty CP Nghiệp Nông.

Trân trọng.

(File thông báo đính kèm)