I. Giấy Phép Sản Xuất Phân Hữu Cơ Số: 0208/CGN-BVTV-PB Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 1. Giấy Phép Sản Xuất Phân Hữu Cơ
II. Giấy Phép Sản Xuất Phân Vô Cơ Số: 06/GP-CHC ngày 16 tháng 01 năm 2017 Cục Hóa Chất cấp 2. Giấy Phép Sản Xuất Phân Vô Cơ
III. Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Buôn Bán Phân Bón
Số: 22-18/GCN-BBP Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 3. Buôn bán Phân bón
IV. Quyết Định Về Việc Công Nhận Phân Bón Lưu Hành Tại Việt Nam Số: 562/QĐ-BVTV-PB Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật cấp 4-Quyet Dinh Luu Hanh SP Nghiep Nong
V. Cam Kết Chất Lượng Sản Phẩm 5. Cam ket chat luong san pham
VI. Thông Báo Tiếp Nhận Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy Số: 4442/SNN-TTBVTVQLCL Long An, ngày 09 tháng 7 năm 2019 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn cấp 6. Thông báo tiếp nhận Hợp Quy
Oops...
Slider with alias slider 2 not found.