Amino HOVY Búp Mai

THÀNH PHẦN:

Đạm tổng hợp6%
Kali hữu hiệu6%
Lân hữu hiệu6%
Axit amin10%
Zn150ppm
Fe325ppm
Cu110ppm
Mo370ppm
Bo63ppm
pH206,5
Tỷ trọng1,25

CÔNG DỤNG:

  • Cân bằng dinh dưỡng, tạo năng lượng nuôi cành, tăng số lượng búp.
  • Kích ra rễ, nuôi dưỡng bộ lá, tăng chồi mới, hạn chế rụng búp.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Chuyên dùng cho hoa và rau màu
  • Phan 25ml/ bình 25 lít, phun định ký 7-10 ngày/ lần