PHÂN BÓN EPNON HUMIC ATLANTIC USA

THÀNH PHẦN:

Chất hữu cơ 23%Kali hữu hiệu2%
Đạm tổng số3%Độ ẩm25%
Lân hữu hiệu3%pHH2O5,5

CÔNG DỤNG:

  • Với phụ gia đặc biệt: 70% acid humic & vi sinh vật hữu ích có lợi cho đất và cây trồng. công dụng
  • Hạ phèn, khử mặn, khử chua, giải độc hữu cơ, giúp cây ra rễ cực mạnh.
  • Tỏ lá, dày lá, mập chồi to thân => hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
  • Cứng cây, chống rụng, chống đổ ngã.
  • Nhiều nhánh, nhiều bông, tăng năng suất & chất lượng nông sản. đặc biệt cải tạo bề mặt đất, giúp đất tơi xốp và bền vững qua nhiều vụ mùa.

 

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG: Có thể dùng riêng lẻ hoặc trộn với các loại phân bón khác

  • Cây ngắn ngày: 1 kg dùng cho 2 công (2000 m3).
  • Cây công nghiệp, cây ăn trái: 1 kg dùng cho 50 – 100 gốc.
  • Pha tưới: 1 kg pha 600 – 800 lít nước.