Phân bón lá NPK - Vi lượng EPNON 10-54-8

THÀNH PHẦN:

Đạm tổng số : 10%
Lân hữu hiệu : 54%
Kali hữu hiệu : 8%
Kẽm (Zn): 100 ppm
Đồng (Cu): 100 ppm
Bo (B): 200 ppm
Sắt (Fe): 150 ppm
Mangan (Mn): 150 ppm
pHH20: 5
Độ ẩm : 10%

CÔNG DỤNG:

– Phân hóa mầm hoa cực mạnh, cây sớm thành thục, xúc tiến quá trình sinh thực, bộ phận cấu tạo hoa sớm hình thành, các yếu tố nội sinh sẵn sàng cho quá trình ra hoa.

– Ra hoa cực mạnh, đồng loạt, tăng lượng hoa trên cây, tăng thụ tinh thụ phấn, tăng tỷ lệ hoa đậu quả.

– Chống nghẹn hoa, khô hoa, rụng hoa, tăng sức kháng – chống chịu tốt với thời tiết bất thuận.

– Cây sinh trưởng khỏe, rễ ổn định, cành phát triển cân đối. Đặc biệt năng suất thu hoạch tăng rõ rệt.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG: Điều, hồ tiêu, cà phê, ca cao…

  • Liều lượng: 1 kg pha với 400 – 600 lít nước
  • Xử lý 2 – 3 lần/ năm. Trước khi cây ra hoa đến khi đậu trái non.

CÂY TRỒNG: Sầu riêng, chanh, cam, quýt, bưởi, quát, xoài, nhãn, mãng cầu, chôm chôm, măng cụt, màn, ổi, nho, táo, thanh long, mít,…

  • Liều lượng: 1 kg pha với 400 – 600 lít nước
  • Xử lý 2 – 3 lần/vụ thu hoạch. Khi cây phân hóa mầm hoa đến đậu trái.

CÂY TRỒNG: Ớt, cà chua, cà tim, cà pháo, su hảo, dưa leo, khổ qua, bầu, bí

  • Liều lượng: 20gr pha với 16 lít nước
  • Định kỳ 5 -7 ngày 1 lần từ khi cây thành thục đến khi đậu trái non.

Lưu ý: Có thể pha chung với thuốc BCTV khác, cân nhắc khi tăng liều (tùy theo chế độ canh tác & trạng thái cây trồng).