Thuốc trừ cỏ BATA 18SL

THÀNH PHẦN:

Glufosinate 18% w/w

CÔNG DỤNG:

  • Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, có tác dụng tiếp xúc lưu dẫn, phá hủy diệp lục tố, gây cháy cỏ nhanh chóng, hiệu lực kéo dài.
  • Diệt trừ được tất cả các loại cỏ trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp, cây ăn trái…
    “CHÁY THEO CÁCH CỦA NHẬT”

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Lượng nước sử dụng: Lượng nước phun 400-500 lít/ha.
  • Thời điểm phun thuốc: Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh.
  • Liều lượng: 3 lít/ha
  • Thời gian cách ly: không xác định
  • Thể tích thực: 500ml

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng