Thuốc trừ cỏ TARZAN 150SL

THÀNH PHẦN:

  • Glufosinate 150g/l
  • Active ingredient

CÔNG DỤNG:

  • Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, có tác dụng tiếp xúc lưu dẫn, phá hủy diệp lục tố, gây cháy cỏ nhanh chóng, hiệu lực kéo dài.
  • Diệt trừ được tất cả các loại cỏ trên đất không trồng trọt, vườn cây công nghiệp, cây ăn trái…

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Liều lượng: 3 lít/ha
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha
  • Thời điểm phun thuốc: Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh