L-K40 Chuyên Cứng Cây

THÀNH PHẦN:

Đạm tổng hợp3%
Kali hữu hiệu40%
Lân hữu hiệu5%
Zn100ppm
Fe200ppm
Mn100ppm
Cu120ppm
Bo500ppm
Ẩm độ5%
Có bổ sung phụ gia tinh chiết xuất từ hoa hòe

CÔNG DỤNG:

– Giữ trái trên cây, tập trung dinh dưỡng nuôi trái, củ.
– Cứng thân, ngắn lóng, hạn chế đổ ngã (lúa).

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Cây trồng: Lúa
  • Liều lượng: 75g/ 25 lít. 600-1000 lít/ha.
  • Sử dụng: Lúa đẻ nhánh: 20-35 NSS, nuôi đòng: 40 – 50 NSS, Nuôi hạt.