Phân bón EPNON HUMIC

THÀNH PHẦN:

Chất hữu cơ23%
Đạm tổng số3%
Lân hữu hiệu3%
Kali hữu hiệu2%
Độ ẩm25%
pH2O5,5
Với 70% Acid HUMIC và được bổ sung vi sinh vật hữu ích

CÔNG DỤNG:

  • Hạ phèn, khử mặn, khử chua, giải độc hữu cơ, giúp cây ra rễ cực mạnh
  • To lá, dày lá, mập chồi, thân to. Từ đó hạn chế sự tấn công của sâu bệnh hại.
  • Cứng cây, chống rụng, chống đổ ngã.
  • Nhiều nhánh, nhiều bông, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
  • Đặc biệt cải tạo bề mặt đất, giúp đất tơi xốp và tốt bền vững qua nhiều vụ mùa.

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Dùng cho tất cả các loại cây trồng: Có thể dùng riêng lẻ hoặc trộn với các loại phân bón khác.

  •  Cây ngắn ngày: 1kg dùng cho 2 công (2000m2)
  •  Cây công nghiệp, cây ăn trái: 1kg dùng cho 50-100 gốc