THUỐC TRỪ ỐC NGƯỜI NHỆN 18GR

THÀNH PHẦN:

Metaldehyde 18% w/w
Phụ gia và chất dẫn dụ vừa đủ

CÔNG DỤNG:

  • Sạch ốc lớn, ốc nhỏ, cả ốc trên cạn
  • Hiệu quả diệt ốc cao ngay cả trong điều kiện mưa dầm

HUỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đối tượng sử dụng: Lúa

Dịch hại: Ốc bưu vàng

Hướng dẫn sử dụng:

  • 4-5kg/ha
  • Dùng 1 gói 700gr thuốc trừ ốc Người nhện 18GR 700GR cho 2 công (2000m2).

Trường hợp cụ thể:

  • Sạ ngầm: Trộn đều thuốc với giống sạ ngay.
  • Sạ mông: Rải thuốc theo các rãnh thoát nước.
  • Sau khi sạ: Khi vô cữ nước lần đầu 5 – 7 ngày sau sạ. Có thể trộn với phân để rải. Xử lý thuốc khi mức nước trong ruộng từ 3 – 5cm.

Khối lượng tịnh: 700gr